Close

Definitioner

Klient: enhver professionel eller dygtig fysisk person som defineret i artikel 1123 ff. i Civil Code eller juridisk person, der besøger webstedet under disse generelle betingelser.
Fordele og tjenester: https://abcprint.shop/dk/ giver kunderne:

Indhold: Alle de elementer, der udgør de oplysninger, der findes på webstedet, især tekster - billeder - videoer.

Kunde information: I det følgende benævnt "information (er)", der svarer til alle de personoplysninger, der sandsynligvis opbevares af https://abcprint.shop/dk/ til styring af din konto, styring af kundeforholdet og med henblik på analyse og statistik.

Bruger: Internetbruger forbinder ved hjælp af ovennævnte websted.

Personlige oplysninger: ”Oplysninger, der tillader, i enhver form, direkte eller indirekte, at identificere de fysiske personer, som det gælder for” (artikel 4 i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978).

Udtrykkene "personoplysninger", "registreret", "underleverandør" og "følsomme data" har den betydning, der er defineret i den generelle databeskyttelsesforordning (RGPD: nr. 2016-679)

1. Præsentation af hjemmesiden.

I henhold til artikel 6 i lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi informeres brugere af webstedet https://abcprint.shop/dk/ identiteten af de forskellige interessenter i forbindelse med dens implementering og overvågning:

Ejer : SASU ARIK SOURCING Aktiekapital på 500 € Momsnummer: FR76 888775681 - 20 Boulevard Eugène Deruelle - Immeuble le Britannia - Bât.B 69003 Lyon
Publikationsleder : ARIK SOURCING - info@https://abcprint.shop/dk/
Publikationslederen er en fysisk person eller en juridisk person.
Webmaster : Grégory HOHL - info@https://abcprint.shop/dk/
Vært : So You Start (OVH) - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1-855-684-5463
Databeskyttelsesansvarlig : ARIK SOURCING - info@https://abcprint.shop/dk/

De juridiske bemærkninger er taget fra modellen, der er foreslået af gratis generator tilbudt af Orson.io

2. Generelle betingelser for brug af webstedet og de tilbudte tjenester.

Webstedet udgør et intellektuelt arbejde beskyttet af bestemmelserne i kodeksen for intellektuel ejendomsret og gældende internationale regler. Kunden må ikke på nogen måde genbruge, overføre eller udnytte for sin egen konto hele eller dele af webstedets elementer eller værker.

Brug af webstedet https://abcprint.shop/dk/ indebærer fuld accept af de generelle brugsbetingelser beskrevet nedenfor. Disse brugsbetingelser vil sandsynligvis blive ændret eller suppleret når som helst, brugere af webstedet https://abcprint.shop/dk/ opfordres derfor til regelmæssigt at høre dem.

Dette websted er normalt tilgængeligt for brugere til enhver tid. Afbrydelse på grund af teknisk vedligeholdelse kan dog besluttes af https://abcprint.shop/dk/, som derefter bestræber sig på at kommunikere til brugerne på forhånd datoerne og tidspunkterne for interventionen. Hjemmesiden https://abcprint.shop/dk/ opdateres regelmæssigt af https://abcprint.shop/dk/ ansvarlig. På samme måde kan de juridiske meddelelser til enhver tid ændres: de er ikke desto mindre bindende for brugeren, der opfordres til at henvise til dem så ofte som muligt for at blive bekendt med dem.

3. Beskrivelse af de leverede tjenester.

Internet side https://abcprint.shop/dk/ sigter mod at give information om alle virksomhedens aktiviteter. https://abcprint.shop/dk/ stræber efter at levere på webstedet https://abcprint.shop/dk/ oplysninger så præcise som muligt. Det kan dog ikke holdes ansvarligt for udeladelser, unøjagtigheder og mangler i opdateringen, uanset om det er forårsaget af det eller af tredjepartspartnere, der giver denne information.

Alle de oplysninger, der er angivet på siden https://abcprint.shop/dk/ gives kun til orientering og kan ændres. Derudover oplysningerne på webstedet https://abcprint.shop/dk/ er ikke udtømmende. De gives med forbehold for ændringer, der er foretaget, siden de blev sat online.

4. Kontraktsmæssige begrænsninger af tekniske data.

Webstedet bruger JavaScript-teknologi. Hjemmesiden kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader forbundet med brugen af webstedet. Derudover forpligter brugeren af webstedet sig til at få adgang til webstedet ved hjælp af nyligt udstyr, der ikke indeholder vira, og med en opdateret browser af den nyeste generation. https://abcprint.shop/dk/ hostes af en tjenesteudbyder inden for Den Europæiske Unions område i overensstemmelse med bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (RGPD: nr 2016-679)

Målet er at levere en service, der sikrer den bedste tilgængelighedsgrad. Værten sikrer kontinuiteten i sin service 24 timer i døgnet, hver dag på året. Det forbeholder sig ikke desto mindre retten til at afbryde hostingtjenesten i de kortest mulige perioder, især med henblik på vedligeholdelse, forbedring af dens infrastrukturer, svigt i dens infrastrukturer, eller hvis tjenesterne og tjenesterne genererer anset trafik. Unaturlig.

https://abcprint.shop/dk/ og værten kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af funktionsfejl i internetnetværket, telefonlinjer eller computer- og telefonudstyr, der er knyttet især til netværksbelastning, der forhindrer adgang til serveren.

5. Intellektuel ejendomsret og forfalskning.

https://abcprint.shop/dk/ ejer intellektuelle ejendomsrettigheder og har rettighederne til at bruge alle de tilgængelige elementer på hjemmesiden, især tekster, billeder, grafik, logoer, videoer, ikoner og lyde. Enhver reproduktion, repræsentation, ændring, offentliggørelse, tilpasning af hele eller dele af siderne på siden, uanset de anvendte midler eller processer, er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra: https://abcprint.shop/dk/.

Enhver uautoriseret brug af webstedet eller et af de elementer, det indeholder, vil blive betragtet som udgør en overtrædelse og retsforfulgt i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne L.335-2 og følgende i Code of Intellectual Property.

6. Ansvarsbegrænsninger.

https://abcprint.shop/dk/ fungerer som redaktør for webstedet. https://abcprint.shop/dk/ er ansvarlig for kvaliteten og sandheden af det indhold, det offentliggør.

https://abcprint.shop/dk/ kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader forårsaget af brugerens udstyr, når de besøger webstedet https://abcprint.shop/dk/, og som enten skyldes brugen af udstyr, der ikke opfylder specifikationerne angivet i punkt 4, eller fra udseendet af en fejl eller en inkompatibilitet.

https://abcprint.shop/dk/ kan ikke også holdes ansvarlig for indirekte skader (f.eks. tab af marked eller tab af chance) som følge af brugen af siden https://abcprint.shop/dk/. Interaktive rum (mulighed for at stille spørgsmål i kontaktrummet) er tilgængelige for brugerne. https://abcprint.shop/dk/ forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at fjerne alt indhold, der er publiceret i dette rum, der overtræder den gældende lovgivning i Frankrig, især bestemmelserne vedrørende databeskyttelse. Hvis relevant, https://abcprint.shop/dk/ forbeholder sig også ret til at sætte spørgsmålstegn ved brugerens civile og / eller strafferetlige ansvar, især i tilfælde af en racistisk, voldelig, ærekrænkende eller pornografisk besked, uanset hvilket medium der anvendes (tekst, fotografering osv.).

7. Forvaltning af personoplysninger.

Kunden informeres om reglerne vedrørende markedsføringskommunikation, loven af 21. juni 2014 for tillid til den digitale økonomi, databeskyttelsesloven af 6. august 2004 samt den generelle databeskyttelsesforordning (RGPD: nr 2016-679 ).

7.1 Ansvarlig for indsamling af personoplysninger

For de personoplysninger, der indsamles som en del af oprettelsen af brugerens personlige konto og dens navigation på webstedet, er den person, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger: ARIK SOURCING. https://abcprint.shop/dk/er repræsenteret af Grégory HOHL, hans juridiske repræsentant

Som ansvarlig for behandling af de data, den indsamler, https://abcprint.shop/dk/ forpligter sig til at respektere rammerne for de gældende lovbestemmelser. Det er især op til klienten at fastslå formålet med sin databehandling, at give sine kundeemner og klienter fra indsamling af deres samtykke fuldstændige oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger og at opretholde et register over behandlinger i overensstemmelse med med virkeligheden. Hver gang https://abcprint.shop/dk/ behandler personoplysninger, https://abcprint.shop/dk/ træffer alle rimelige foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden og relevansen af de personlige data med hensyn til de formål, hvortil https://abcprint.shop/dk/ behandler dem.

7.2 Formål med de indsamlede data

https://abcprint.shop/dk/ sandsynligvis behandler alle eller en del af dataene:

 • for at tillade navigation på webstedet og styring og sporbarhed af de tjenester og tjenester, der er bestilt af brugeren: forbindelses- og brugsdata på webstedet, fakturering, ordrehistorik osv.
 • for at forhindre og bekæmpe computersvindel (spamming, hacking osv.): computerudstyr, der bruges til browsing, IP-adresse, adgangskode (hash)
 • for at forbedre navigationen på webstedet: forbindelses- og brugsdata
 • at foretage valgfri tilfredshedsundersøgelser på https://abcprint.shop/dk/ : Email adresse
 • til at gennemføre kommunikationskampagner (sms, e-mail): telefonnummer, e-mail-adresse

https://abcprint.shop/dk/ sælger ikke dine personlige data, som derfor kun bruges af nødvendighed eller til statistiske og analytiske formål.

7.3 Ret til adgang, berigtigelse og modstand

I overensstemmelse med gældende europæiske regler, Brugere af https://abcprint.shop/dk/ har følgende rettigheder:

 • ret til adgang (artikel 15 i RGPD) og berigtigelse (artikel 16 i RGPD), opdatering, fuldstændighed af brugerdata ret til at blokere eller slette brugerens personlige data (artikel 17 i RGPD), når de er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige, forældede , eller hvis indsamling, brug, kommunikation eller opbevaring er forbudt
 • ret til at trække samtykke tilbage til enhver tid (artikel 13-2c i RGPD)
 • ret til at begrænse behandlingen af brugerdata (artikel 18 i RGPD)
 • ret til at modsætte sig behandlingen af brugerdata (artikel 21 i RGPD)
 • ret til bærbarhed af data, som brugerne har leveret, når disse data er underlagt automatisk behandling baseret på deres samtykke eller på en kontrakt (artikel 20 GDPR)
 • ret til at definere skæbnen for brugernes data efter deres død og vælge til hvem https://abcprint.shop/dk/ skal kommunikere (eller ikke) deres data til en tredjepart, som de tidligere har udpeget

Så snart https://abcprint.shop/dk/ er opmærksom på en brugers død og i mangel af instruktioner fra ham, https://abcprint.shop/dk/ forpligter sig til at ødelægge deres data, medmindre deres opbevaring er nødvendig til bevismæssige formål eller for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Hvis brugeren ønsker at vide hvordan https://abcprint.shop/dk/ bruger deres personlige data, beder om at rette dem eller modsætte sig deres behandling, som brugeren kan kontakte https://abcprint.shop/dk/ skriftligt til følgende adresse:

ARIK SOURCING - DPO, ARIK SOURCING
20 Boulevard Eugène Deruelle - Le Britannia-bygning - Bygning B 69003 Lyon.

I dette tilfælde skal brugeren angive de personoplysninger, han ønsker https://abcprint.shop/dk/ korrigerer, opdaterer eller sletter ved at identificere sig præcist med en kopi af et identitetsdokument (identitetskort eller pas).

Anmodninger om sletning af personoplysninger er underlagt de forpligtelser, der pålægges https://abcprint.shop/dk/ ved lov, især med hensyn til opbevaring eller arkivering af dokumenter. Endelig er brugere af https://abcprint.shop/dk/ kan indgive en klage til tilsynsmyndighederne og især CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Manglende kommunikation af personoplysninger

https://abcprint.shop/dk/ afstår fra at behandle, hoste eller overføre de oplysninger, der er indsamlet om sine kunder til et land uden for EU eller anerkendt som "uegnet" af Europa-Kommissionen uden først at informere kunden. Imidlertid, https://abcprint.shop/dk/ forbliver frit til at vælge sine tekniske og kommercielle underleverandører på betingelse af, at de giver tilstrækkelige garantier med hensyn til kravene i den generelle databeskyttelsesforordning (RGPD: nr. 2016-679).

https://abcprint.shop/dk/ forpligter sig til at tage alle nødvendige forholdsregler for at bevare sikkerheden af informationen og især for at den ikke meddeles uautoriserede personer. Imidlertid, hvis en hændelse, der påvirker integriteten eller fortroligheden af kundeoplysninger, gøres opmærksom på https://abcprint.shop/dk/skal sidstnævnte informere kunden hurtigst muligt og informere ham om de trufne korrigerende foranstaltninger. Ellers https://abcprint.shop/dk/ indsamler ikke nogen "følsomme data".

Brugerens personlige data kan behandles af datterselskaber af https://abcprint.shop/dk/ og underleverandører (tjenesteudbydere) udelukkende for at nå formålet med denne politik.

Inden for rammerne af deres respektive tilskrivninger og til de ovennævnte formål er de vigtigste personer, der sandsynligvis har adgang til dataene fra brugerne af https://abcprint.shop/dk/ er primært vores kundeserviceagenter.

8. Meddelelse om hændelse

Uanset hvor hårdt du prøver, er ingen metode til transmission via internettet eller metode til elektronisk lagring helt sikker. Vi kan derfor ikke garantere absolut sikkerhed. Hvis vi bliver opmærksomme på et sikkerhedsbrud, underretter vi de berørte brugere, så de kan tage passende skridt. Vores hændelsesanmeldelsesprocedurer tager højde for vores juridiske forpligtelser, hvad enten det er på nationalt eller europæisk niveau. Vi er forpligtet til fuldt ud at informere vores klienter om alle forhold i forbindelse med deres kontos sikkerhed og at give dem alle de nødvendige oplysninger for at hjælpe dem med at opfylde deres egne lovgivningsmæssige rapporteringsforpligtelser.

Ingen personlige oplysninger om webstedsbrugeren https://abcprint.shop/dk/ offentliggøres ikke uden brugerens viden, udveksles, overføres, tildeles eller sælges på noget medium overhovedet til tredjeparter. Kun antagelsen om tilbagekøb af https://abcprint.shop/dk/ og hans rettigheder ville tillade transmission af nævnte information til den mulige køber, der igen ville være bundet af den samme forpligtelse til at gemme og ændre data med hensyn til brugeren af webstedet https://abcprint.shop/dk/.

sikkerhed

For at sikre sikkerheden og fortroligheden af personlige data og personlige sundhedsdata, https://abcprint.shop/dk/ bruger netværk beskyttet af standardenheder såsom firewall, pseudonymisering, kryptering og adgangskode.

Ved behandling af personoplysninger https://abcprint.shop/dk/tager alle rimelige skridt for at beskytte dem mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse.

9. Internet "cookies" og "tags" hypertekstlinks

Siden https://abcprint.shop/dk/ indeholder et antal hypertekstlinks til andre websteder, oprettet med tilladelse fra https://abcprint.shop/dk/. Imidlertid, https://abcprint.shop/dk/ har ikke mulighed for at kontrollere indholdet af de således besøgte sider og vil derfor ikke påtage sig noget ansvar for dette faktum.

Medmindre du beslutter at deaktivere cookies, accepterer du, at webstedet kan bruge dem. Du kan deaktivere disse cookies til enhver tid gratis ved hjælp af de deaktiveringsmuligheder, der tilbydes dig og tilbagekaldes nedenfor, vel vidende at dette kan reducere eller forhindre tilgængelighed til hele eller dele af de tjenester, der tilbydes af webstedet.

9.1. "COOKIES"

En “cookie” er en lille informationsfil, der sendes til brugerens browser og gemmes i brugerens terminal (f.eks. Computer, smartphone), (i det følgende benævnt “cookies”). Denne fil indeholder oplysninger såsom brugerens domænenavn, brugerens internetudbyder, brugerens operativsystem samt dato og tidspunkt for adgang. Cookies risikerer under ingen omstændigheder at beskadige brugerens terminal.

https://abcprint.shop/dk/ sandsynligvis behandler brugerens oplysninger om hans besøg på webstedet, såsom de konsulterede sider, de foretagne søgninger. Denne information tillader https://abcprint.shop/dk/ forbedre indholdet af webstedet, navigationen af brugeren.

Cookies, der letter navigation og / eller levering af de tjenester, der tilbydes af webstedet, kan brugeren konfigurere sin browser, så den giver ham mulighed for at beslutte, om han ønsker at acceptere dem, så cookies gemmes i terminalen eller tværtimod , at de afvises, enten systematisk eller i henhold til deres udsteder. Brugeren kan også konfigurere sin browsersoftware, så han accepterer eller afviser cookies fra tid til anden, før en cookie sandsynligvis gemmes i hans terminal. https://abcprint.shop/dk/ informerer brugeren om, at i dette tilfælde er det muligt, at funktionerne i hans browsersoftware ikke alle er tilgængelige.

Hvis brugeren nægter registrering af cookies i sin terminal eller browser, eller hvis brugeren sletter dem, der er registreret der, informeres brugeren om, at hans browsing og oplevelse på webstedet kan være begrænset. Dette kunne også være tilfældet når https://abcprint.shop/dk/ eller en af dens tjenesteudbydere kan af tekniske kompatibilitetsmæssige årsager ikke genkende typen af browser, der bruges af terminalen, sprog- og skærmindstillingerne eller det land, hvorfra terminalen ser ud til at være forbundet til Internettet.

Hvis relevant, https://abcprint.shop/dk/ fralægger sig ethvert ansvar for konsekvenserne i forbindelse med den forringede funktion af webstedet og de tjenester, der muligvis tilbydes af https://abcprint.shop/dk/, der følger (i) af brugerens afslag på cookies (ii) fra umuligheden for https://abcprint.shop/dk/ for at gemme eller konsultere de nødvendige cookies til deres drift som et resultat af brugerens valg. For administrationen af cookies og brugerens valg er konfigurationen af hver browser forskellig. Det er beskrevet i browserens hjælpemenu, som giver dig mulighed for at vide, hvordan brugeren kan ændre deres præferencer med hensyn til cookies.

Brugeren kan til enhver tid vælge at udtrykke og ændre deres ønsker med hensyn til cookies. https://abcprint.shop/dk/ kan også bruge tjenester fra eksterne tjenesteudbydere til at hjælpe det med at indsamle og behandle de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit.

Endelig ved at klikke på ikonerne dedikeret til de sociale netværk Twitter, Facebook, Linkedin og Google Plus, der vises på webstedet for https://abcprint.shop/dk/ eller i sin mobilapplikation, og hvis brugeren har accepteret deponeringen af cookies ved fortsat at gennemse webstedet eller mobilapplikationen til https://abcprint.shop/dk/, Twitter, Facebook, Linkedin og Google Plus kan også placere cookies på dine terminaler (computer, tablet, mobiltelefon).

Disse typer cookies placeres kun på dine terminaler, hvis du giver samtykke til dem ved at fortsætte med at gennemse webstedet eller mobilapplikationen til https://abcprint.shop/dk/. Når som helst kan brugeren alligevel tilbagekalde sit samtykke til https://abcprint.shop/dk/ deponerer denne type cookies.

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

https://abcprint.shop/dk/ kan lejlighedsvis bruge internet-beacons (også kendt som "tags" eller action-tags, GIF'er med en pixel, gennemsigtige GIF'er, usynlige GIF'er og en-til-en-GIF'er) og distribuere dem via en analysepartner, der sandsynligvis er placeret (og derfor til at gemme de tilsvarende oplysninger, inklusive brugerens IP-adresse) i et fremmed land.

Disse tags placeres både i onlineannoncer, der giver internetbrugere adgang til webstedet og på de forskellige sider deraf.

Denne teknologi tillader det https://abcprint.shop/dk/ evaluere besøgendes svar på webstedet og effektiviteten af dets handlinger (for eksempel antallet af gange en side åbnes og de oplysninger, der konsulteres), samt brugerens brug af dette websted.

Den eksterne tjenesteudbyder kan indsamle oplysninger om besøgende på webstedet og andre websteder ved hjælp af disse tags, udarbejde rapporter om aktivitet på webstedet til opmærksomhed fra https://abcprint.shop/dk/, og levere andre tjenester relateret til brugen af dette og Internettet.

10. Gældende lovgivning og tilskrivning af jurisdiktion.

Enhver tvist i forbindelse med brugen af webstedet https://abcprint.shop/dk/ er underlagt fransk lov. Bortset fra i tilfælde, hvor loven ikke tillader det, tilskrives de kompetente domstole i Lyon enekompetence.


Close